Cho các chất sau: etyl axetat etanol axit...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các chất sau: etyl axetat, eta...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các chất sau: etyl axetat, etanol, axit acrylic, phenol, anilin, phenyl amoniclorua, ancol benzylic, p- crezol, m-xilen. Trong các chất trên số chất phản ứng với NaOH là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

các chất phản ứng với naoh là etyl acetat, axit acrylic, phenol, phenyl amoniclorua, p-crezol

chọn c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP