Cho các chất: HCOO-CH3 CH3-COOH CH3-COOCH=CH2 CH3-CH2-CHO COOCH3...

Chương 1: Este - Lipit Cho các chất: HCOO-CH3, CH3-COOH, CH3-COOCH=CH...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho các chất: HCOO-CH3, CH3-COOH, CH3-COOCH=CH2, CH3-CH2-CHO, (COOCH3)2. Số chất trong dãy thuộc loại este là

A. 4 B. 2. C. 3. D. 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

các este là hcooch3, ch3cooc2h3, (cooch3)2

chọn c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP