Thuốc thử dùng để phân biệt metyl acrylat...

Chương 1: Este - Lipit Thuốc thử dùng để phân biệt metyl acrylat và e...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thuốc thử dùng để phân biệt metyl acrylat và etyl axetat là

A. dung dịch NaOH. B. dung dịch AgNO3/NH3.

C. Cu(OH)2/OH-. D. dung dịch Br2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP