Chọn nhận xét đúng: A Phản ứng thủy...

Chương 1: Este - Lipit Chọn nhận xét đúng: A. Phản ứng thủy phân este...

0
Chương 1: Este - Lipit

Chọn nhận xét đúng:

A. Phản ứng thủy phân este luôn là phản ứng 1 chiều.

B. Chất béo là este của glyxerol với axit cacboxylic đơn hoặc đa chức

C. Xà phòng là muối của natri hoặc kali với axit béo.

D. Este chỉ được tạo ra khi cho axit cacboxylic phản ứng với ancol

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP