X1 X2 X3 là ba chất hữu cơ...

Chương 1: Este - Lipit X1, X2, X3 là ba chất hữu cơ có phân tử khối t...

0
Chương 1: Este - Lipit

X1, X2, X3 là ba chất hữu cơ có phân tử khối tăng dần. Khi cho cùng số mol mỗi chất tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thì đều thu được Ag và muối Y, Z. Biết rằng: Lượng Ag sinh ra từ X1 gấp hai lần lượng Ag sinh ra từ X2 hoặc X3. Y tác dụng với dung dịch NaOH hoặc HCl đều tạo khí vô cơ.

Các chất X1, X2, X3 lần lượt là

A. HCHO, CH3CHO, C2H5CHO. B. HCHO, HCOOH, HCOONH4.

C. HCHO, CH3CHO, HCOOCH3. D. HCHO, HCOOH, HCOOCH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP