Khí SO2 do các nhà máy sinh ra...

Chương 9: Hóa Học Và Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế, Xã Hội, Môi Trường Kh...

0
Chương 9: Hóa Học Và Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế, Xã Hội, Môi Trường

Khí SO2 do các nhà máy sinh ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm môi trường, Tiêu chuẩn quốc tế quy định nếu lượng SO2 vượt quá 30.10-6 mol/m3 không khí thì coi là không khí bị ô nhiễm. Người ta lấy bốn mẫu không khí ở các thành phố khác nhau và phân tích hàm lượng SO2 thì thu được kết quả sau:

Mẫu nghiên cứu Hàm lượng SO2 trong 50 lít không khí (mg)
1 0,0045
2 0 0012
3 0,0008
4 00980

Trong các mẫu trên, số mẫu không khí đã bị ô nhiễm là

A,2 B.4. C.1. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

c ă

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP