Khi thủy phân este có công thức cấu...

Chương 1: Este - Lipit Khi thủy phân este có công thức cấu tạo C4H6O2...

0
Chương 1: Este - Lipit

Khi thủy phân este có công thức cấu tạo C4H6O2 thu được sản phẩm có khả năng tráng bạc. Số este thỏa mãn là :

A. 5 B.4 C.3 D.1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

các trường hợp có thể là

hcooc3h5 (3đp)

ch3cooc2h3

chọn b

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP