Cho m g bột Fe vào 200ml dung...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Cho m g bột Fe vào 200ml ...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Cho m g bột Fe vào 200ml dung dịch chứa hai muối AgNO3 0,15M và Cu(NO3)2 0,1M sau một thời gian thu được 3,84 g hỗn hợp kim loại và dung dịch X. Cho 3,25g Zn vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,895 g hỗn hợp kim loại và dung dịch Y. Giá trị m là

A. 2,24 B. 0,56 C. 2,8 D. 1,435

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nag+ = 0,03; ncu2+ = 0,02 mol nzn = 0,05 mol

nno3- = 0,07 => nzn2+ = 0,035 mol =>nzn dư = 0,015 mol

zn dư toàn bộ ag, cu, fe b*** đẩy ra khỏi dung dịch

mzndư + mfe + mcu + mag = 0,015 .65 + mfe + 0,02 . 64 + 0,03 .108 = 3,84 + 3,895

m = 2,24g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP