Hòa tan hoàn toàn m g Fe bằng...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Hòa tan hoàn toàn m g Fe ...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Hòa tan hoàn toàn m g Fe bằng dung dịch HNO3 thu được dung dịch X và 1,12l NO. Thêm dung dịch chứa 0,1 mol HCl vào X thì thấy khí NO tiếp tục thoát ra và thu được dung dịch Y. Để phản ứng hết với các chất trong Y cần 115 ml dung dịch NaOH 2M. Giá trị gần đúng nhất của m là

A. 3,91 B. 3,35 C. 2,85 D. 3,09

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

trong dung dịch x nno3- = 3nno = 0,15 mol

gọi x là số mol no thoát ra khi thêm hcl

khi đó trong dung dịch y có ncl- = 0,1 mol; nno3- = (0,15 – x) mol và h+

thêm naoh vừa đủ => n = 0,1 mol; nnano3 = (0,15 –x)

áp dụng bảo toàn nguyên tố na: 0,25 – x = 0,23 => x =0,02

áp dụng bảo toàn c: nfe = nno = 0,07 mol => mfe = 0,07 .56 =3,92g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP