Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo...

Peptit - Protein Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch Na...

0
Peptit - Protein

Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch NaOH, đun nóng, thu được 9,2 gam glyxerol và 91,8 gam muối. Giá trị của m là

A. 89 B. 101 C. 85 D. 93

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

số mol glyxerol là 0,1 mol

số mol naoh = 3.nglyxerol = 3.0,1 = 0,3 (mol)

bảo toàn khối lượng cho phản ứng ta có:

mchất béo + mnaoh = mmuối + mglyxerol

→ mchất béo = 9,2 + 91,8 - 0,3.40 = 89 (gam)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP