Trong phòng thí nghiệm khí X được điều...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Trong phòng thí nghiệm, khí X được đi...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên. Khí X được tạo ra từ phản ứng hóa học nào sau đây?

A. 2Fe + 6H2SO4 (đặc) → Fe2(SO4)3 + 3SO2 (k) + 6H2O

B. NH4Cl + NaOH → NH3 (k) + NaCl + H2O

C. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 (k) + H2O

D. 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO (k) + 4H2O

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

quan sát thấy bình thu khí úp ngược, vậy khí x phải nhẹ hơn không khí. so 4 đáp án thấy khí so2, co2, no2 đều nặng hơn không khí, khí nh3 nhẹ hơn không khí. chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP