Este Z đơn chức mạch hở được tạo...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Este Z đơn chức, mạch hở, được ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Este Z đơn chức, mạch hở, được tạo thành từ axit X và ancol Y. Đốt cháy hoàn toàn 2,15 gam Z, thu được 0,1 mol CO2 và 0,075 mol H2O. Mặt khác, cho 2,15 gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được 2,75 gam muối. Công thức của X và Y lần lượt là

A. CH3COOH và C3H5OH.

B. C2H3COOH và CH3OH.

C. HCOOH và C3H5OH.

D. HCOOH và C3H7OH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

số mol co2 > số mol h2o => z là este không no

từ 4 đáp án ta có z có 2pi (1pi este và 1 pi ở gốc hidrocacbon)

số mol z = 0,025 à số c (trong z) = 4

mmuối = 2,75 /0,025 = 110 → r = 27 (c2h3)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP