Hòa tan hết 32 gam hỗn hợp X...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Hòa tan hết 32 gam hỗn h...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Hòa tan hết 32 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3 vào 1 lít dung dịch HNO3 1,7M, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc) và dung dịch Y. biết Y hòa tan tối đa 12,8 gam Cu và không có khí thoát ra. Giá trị của V là

A. 6,72. B. 9,52 C. 3,92 D. 4,48

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

xem hỗn hợp và cu gồm (fe, cu, o) và (fe2+, cu2+) + no

gọi số mol fe là x, o là y và no là z ; số mol cu = 0,2

bảo toàn e: 2x + 0,4 = 2y + 3z

khối lượng hỗn hợp : 56x + 16y = 32

bảo toàn n: 2x + 0,4 + z = 1,7

→ x= 0,5; y = 0,25 và z = 0,3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP