Hòa tan hoàn toàn m gam Fe trong...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Hòa tan hoàn toàn m gam F...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Hòa tan hoàn toàn m gam Fe trong dung dịch HNO3 thấy có 0,3 mol khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất) thoát ra nhỏ tiếp dung dịch HCl vừa đủ vào lại thấy có 0,02 mol khí NO duy nhất bay ra. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng là

A. 24,27g B. 29,64g C. 19,5g D. 26,92g

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

fe + 6hno3 → fe(no3)3 + 3no2 + 3h2o

fe + 2fe3+ → 3fe2+

3fe2+ + no3- + 4h+ → 3fe3+ + no + 2h2o

a=0,02

vậy dung dịch sau phản ứung gồm fe3+ : 0,1 + 0,02 =0,12 mol

no3- : 0,6 – (0,3 + 0,02) = 0,28 mol

cl- = 4a =0,08 mol

cô cạn thu được chất rắn có: m=0,12.56 + 0,28.62 + 0,08 .35,5 = 26,92g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP