Đốt cháy hoàn toàn m g hỗn hợp...

Chương 1: Este - Lipit Đốt cháy hoàn toàn m g hỗn hợp hai este X1, X2...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đốt cháy hoàn toàn m g hỗn hợp hai este X1, X2 là đồng phân của nhau cần dung 19,6g O2; thu được 11,76 lít CO2 (dktc) và 9,45g H2O. Mặt khác nếu cho m g hỗn hợp trên tác dụng hết với 200ml dung dịch NaOH 1M rồi cô can dung dịch sau phản ứng còn lại 13,95g chất rắn khan Tỉ lệ mol của X1:X3

A. 1:2 B. 2:3 C. 3:4 D. 3:1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Luyện thi môn Hóa học | Ôn thi đại học môn Hóa học

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP