Kim loại nào sau đây là kim loại...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Kim loại nào sau đâ...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ

A. Na B. Mg C. Fe D. Cu

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn b

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP