Cho m gam hỗn hợp kim loại Al...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho m gam hỗn hợp kim loại Al, Zn,...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho m gam hỗn hợp kim loại Al, Zn, Mg (tỉ lệ mol 3:1:1) tác dụng vừa đủ với 2,24 lít hỗn hợp O2, Cl2 có tỉ khối hơi so với H2 là 30,625 thu được hỗn hợp X. X phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl thu được m1 gam muối. Giá trị m, m1 là:

A. 4,25 và 11,375 B. 4,25 và 10,375 C. 5,25 và 10,375 D. 4,52 và 11,375

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP