Este nào sau đây phản ứng với dung...

Chương 1: Este - Lipit Este nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH t...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ 1:2

A. Metyl fomat

B. Etyl format

C. Bezyl fomat

D. Phenyl axetat

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

phenyl axetat

chọn d

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP