Xà phòng hóa hoàn toàn 1 99g hỗn...

Chương 1: Este - Lipit Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99g hỗn hợp 2 este đơ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99g hỗn hợp 2 este đơn chức bằng dung dịch NaOH thu được 2,05g muối của một axit cacboxylic và 0,94g hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức cấu tạo của hai este là

A. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5

B. HCOOCH3 và HCOOC2H5

C. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5

D. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

áp dụng định luật bảo toàn khối lượng

mnaoh = 0,94 + 2,05 – 1,99 =1 (g)

nnaoh = 0,025 mol

mrcoona = 2,05 / 0,025 = 82 => r = 15 (ch3)

mancol = 0,94 /0,025 = 37,6 => hai ancol là ch3oh và c2h5oh

công thức 2 este : ch3cooch3 và ch3cooc2h5

chọn a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP