Chất X là α- amino axit có công...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Chất X là α- amino axit có công...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Chất X là α- amino axit có công thức phân tư là C3H7O2N. Công thức cấu tạo của X là

A. CH2=CH-COONH4

B. CH3-CH(NH2)-COOH

C. H2N-CH2-COOH

D. H2N- CH2-CH2-COOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP