Chất nào sau đây tác dụng với dung...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Chất nào sau đây tác...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 tạo ra kết tủa?

A. NaCl. B. Ca(HCO3)2 C. KCl D. KNO3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn b

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP