Polime nào sau đây được điều chế bằng...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Polime nào sau đây được điều chế ...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

A. Polistiren.

B. Poli (etylen terephtalat).

C. Poliacrilonitrin.

D. Poli (metyl metacrylat).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1

chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP