Công thức nào sau đây có thể là...

Chương 1: Este - Lipit Công thức nào sau đây có thể là công thức của ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

A. (C17H33COO)2C2H4.

B. CH3COOCH2C6H5.

C. C15H31COOCH3.

D. (C17H35COO)3C3H5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP