Cho V lít dung dịch Ba OH 2...

Chương 1: Sự Điện Li Cho V lít dung dịch Ba(OH)2 0,025M vào 200ml dun...

0
Chương 1: Sự Điện Li

Cho V lít dung dịch Ba(OH)2 0,025M vào 200ml dung dịch X có pH = 1 gồm HNO3 và HCl, thu được dung dịch có pH = 2. Giá trị của V là:

  • A. 0,15
  • B. 0,6
  • C. 0,2
  • D. 0,3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

noh- = 0,025.2.v=0,05v;

ph dung dịch sau = 2 < 7 → h+
→ nh+ - noh- = nh+ (sau)
→ 0,02 – 0,05v = 0,01(v + 0,2)
→ v = 0,3 lit

chọn d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP