Dung dịch HCl 0 01M pH của dung...

Chương 1: Sự Điện Li Dung dịch HCl 0,01M. pH của dung dịch có giá trị...

0
Chương 1: Sự Điện Li

Dung dịch HCl 0,01M. pH của dung dịch có giá trị là:

  • A. 13
  • B. 2,
  • C. 1
  • D. 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ph = – log 0,01 = 2

chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP