Cho phản ứng ở trạng thái cân bằng:...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho phản ứng ở trạng thái cân bằng:...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho phản ứng ở trạng thái cân bằng: H2 (k) + Cl2 (k) ⇄⇄ 2HCl (k) (∆H < 0) . Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch khi tăng yếu tố nào sau đây?

  • A. Nồng độ khí Cl2.
  • B. Nồng độ khí H2.
  • C. Áp suất.
  • D. Nhiệt độ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

do hiệu ứng nhiệt của phản ứng thuận âm → phản ứng thuận tỏa nhiệt.
→ cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi thu nhiệt nghĩa là tăng nhiệt độ.

chọn d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP