Cho dãy các chất: Fe NO3 2 CuCl2...

Chương 1: Sự Điện Li Cho dãy các chất: Fe(NO3)2; CuCl2; MgCO3; BaSO4....

0
Chương 1: Sự Điện Li

Cho dãy các chất: Fe(NO3)2; CuCl2; MgCO3; BaSO4. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là:

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

fe(no3)2 và cucl2

chọn b

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP