Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ chứa liên kết cộng hóa trị phân cực là:

  • A. H2O, HF, NH3.
  • B. HCl, CH4, H2S.
  • C. HF, Cl2, H2O.
  • D. O2, H2O, NH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP