Cho các dung dịch có cùng nồng độ:...

Chương 1: Sự Điện Li Cho các dung dịch có cùng nồng độ: CH3COONa (1);...

0
Chương 1: Sự Điện Li

Cho các dung dịch có cùng nồng độ: CH3COONa (1); H2SO4 (2); HCl (3); NaNO3 (4). Giá trị pH của các dung dịch trên được sắp xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là:

  • A. (2), (3), (4), (1)
  • B. (4), (1), (2), (3)
  • C. (3), (2), (4), (1)
  • D. (1), (2), (3), (4)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

h2so4 và hcl đều là axit nhưng h2so4 phân ly nhiều h+ hơn → ph nhỏ hơn
nano3 trung tính
ch3coona là muối của axit yếu và kim loại mạnh → tính bazo

chọn a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP