Hòa tan m gam Na vào nước được...

Chương 1: Sự Điện Li Hòa tan m gam Na vào nước được 100 ml dung dịch ...

0
Chương 1: Sự Điện Li

Hòa tan m gam Na vào nước được 100 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của m bằng:

  • A. 23 gam.
  • B. 2,3 gam.
  • C. 0,23 gam.
  • D. 0,46 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ph = 13 → poh = 1 → [oh-] = 0,1m → nnaoh = 0,01 mol = nna (bt nguyên tố)
→ m = 0,23 g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP