Các dung dịch sau có cùng nồng độ...

Chương 1: Sự Điện Li Các dung dịch sau có cùng nồng độ (I)K2CO3; (II)...

0
Chương 1: Sự Điện Li

Các dung dịch sau có cùng nồng độ (I)K2CO3; (II)KCl; (III)HCl và (IV)H3PO4
Độ pH của các dung dịch trên giảm dần theo thứ tự là:

  • A. (I)>(II)>(III)>(IV)
  • B. (I)>(II)>(IV)>(III)
  • C. (I)>(II)>(III)>(IV)
  • D. (IV)>(III)>(II)>(I)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

hcl là axit mạnh, h3po4 là axit yếu; kcl là muối trung hòa; k2co3 là muối của axit yếu và bazo mạnh (trong nước thủy phân cho môi trường axit)

chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP