Phát biểu nào sau đây không đúng? A...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Phát biểu nào sau đây không đúng? ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Phát biểu nào sau đây không đúng?

  • A. Nguyên tử kim loại thường có 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng.
  • B. Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân bán kính nguyên tử giảm dần.
  • C. Các nhóm A bao gồm các nguyên tố s và nguyên tố p.
  • D. Các kim loại thường có ánh kim do các electron tự do phản xạ ánh sáng nhìn thấy được.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP