Trong các dung dịch có cùng nồng độ...

Chương 1: Sự Điện Li Trong các dung dịch có cùng nồng độ là 0,1M sau ...

0
Chương 1: Sự Điện Li

Trong các dung dịch có cùng nồng độ là 0,1M sau đây, dung dịch có pH lớn nhất là:

  • A. NaOH.
  • B. HNO3
  • C. Ba(OH)2.
  • D. NaCl

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

dung dịch có ph lớn nhất là dung dịch phân li ra nhiều oh- nhất.
→ đó là ba(oh)2 .

chọn c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP