Dẫn 4 48 lít khí HCl đktc vào...

Chương 1: Sự Điện Li Dẫn 4,48 lít khí HCl (đktc) vào 2 lít nước thu đ...

0
Chương 1: Sự Điện Li

Dẫn 4,48 lít khí HCl (đktc) vào 2 lít nước thu được 2 lít dung dịch có pH là:

  • A. 1.
  • B. 1,5.
  • C. 2.
  • D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nhcl = 0,2 mol → chcl = 0,1 mol = ch+
→ ph = 1

chọn a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP