Cho V ml dung dịch NaOH 0 05M...

Chương 1: Sự Điện Li Cho V ml dung dịch NaOH 0,05M vào V ml dung dịch...

0
Chương 1: Sự Điện Li

Cho V ml dung dịch NaOH 0,05M vào V ml dung dịch H2SO4 0,035M, thu được 2V ml dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là:

  • A. 2.
  • B. 7.
  • C. 13.
  • D. 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

h+]=(0,035×2×v−0,05v)/2v=0,01m
→ ph = 2

chọna

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP