Một nguyên tử của nguyên tố X có...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Một nguyên tử của nguyên tố X có tổ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, notron, electron là 52 và có số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là?

  • A. 17.
  • B. 15.
  • C. 18.
  • D. 35

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

theo đề bài:
2zx + nx = 52 (1)
zx + nx = 35 (2)
từ (1), (2) ta được zx = 17 ; nx = 18

chọn a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP