Trong số các dung dịch: Na2CO3 KCl CH3COONa...

Chương 1: Sự Điện Li Trong số các dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, N...

0
Chương 1: Sự Điện Li

Trong số các dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, những dung dịch có pH > 7 là:

  • A. Na2CO3, NH4Cl, KCl.
  • B. NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4.
  • C. Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa.
  • D. KCl, C6H5ONa, CH3COONa.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

do na2co3, c6h5ona, ch3coona đều là muối được tạo thành từ axit yếu và bazo mạnh nên khi thủy phân sẽ tạo môi trường kiềm có ph > 7.

chọn c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP