Cho 7 76 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Cho 7,76 gam hỗn hợp X g...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Cho 7,76 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu (tỉ lệ mol Fe : Cu = 7 : 6) tác dụng với 0,4 lít dung dịch HNO3 1M , thu được dung dịch Y và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N5+). Tiến hành điện phân Y với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi I = 9,65 A trong thời gian t giây, khối lượng catot tăng thêm 4,96 gam(giả sử kim loại sinh ra bám hết vào catot). Giá trị của t là

A. 2602 B. 2337 C. 2400 D. 2000

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP