Cho sơ đồ phản ứng : NaCl →...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Cho sơ đồ phản ứng :...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Cho sơ đồ phản ứng : NaCl → (X) → (Y) → NaHCO3

Mỗi mũi tên là một phản ứng , X và Y có thể là

A. Na và Na2CO3

B. NaOH và NaClO3

C. Na và NaNO3

D. NaOH và Na2CO3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

d đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP