Khử hoàn toàn 17 2 gam hỗn hợp...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Khử hoàn toàn 17,2 gam hỗ...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Khử hoàn toàn 17,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 4,48 lít H2. Mặt khác hòa tan hoàn toàn 17,2 gam hỗn hợp X trên trong H2SO4 loãng dư tạo ra 2,24 lít H2 và dung dịch Y. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng muối thu được trong Y là

A. 41,3 gam B. 32,9 gam C. 42,8 gam D. 28,4 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP