Đốt cháy hoàn toàn 4 02 gam hỗn...

Chương 2: Cacbohiđrat Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam hỗn hợp X gồm axit...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam hỗn hợp X gồm axit acrylic, vinyl axetat và metyl metacrylat. Cho toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt vào bình (1) đựng dung dịch H2SO4 đặc, bình (2) đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, khối lượng bình (1) tăng thêm m gam, bình (2) thu được 35,46 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 2,34 B. 2,7 C. 3,24 D. 3,65

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP