X là một α-amino axit no mạch hở...

Chương 1: Este - Lipit X là một α-amino axit no, mạch hở, chứa 1 nhớ...

0
Chương 1: Este - Lipit

X là một α-amino axit no, mạch hở, chứa 1 nhớm chức –NH2 và 1 nhóm chức –COOH. Hỗn hợp Y gồm các peptit mạch hở X-Gly , X-X-Gly và X-X-X-Gly có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 : 3 . Cho 146,88 gam hỗn hợp Y tác dụng vừa đủ với hỗn hợp NaOH 1M và KOH 1,5M đun nóng, thu được dung dịch chứa 217,6 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy 0,12 mol Y cần vừa đủ V lít khí O2 (đktc). Giá trị của V là

A. 44,800 B. 56,000 C. 48,384 D. 50,400

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP