Hỗn hợp X gồm 8 1 gam Al...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Hỗn hợp X gồm 8,1 gam Al...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Hỗn hợp X gồm 8,1 gam Al và 16 gam Fe2O3. Nung hỗn hợp X ở nhiệt độ cao, trong điều kiện không có không khí, sau một thời gian phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hoà tan Y trong dung dịch HCl (dư), thu được dung dịch z và V lít khí H2 (đktc). Cô cạn z thu được 66,87 gam muối khan. Giá trị của V là

A. 8,288. B. 6,72. C. 8,4. D. 7,84.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP