Chất nào sau đây thuộc loại disaccarit? A...

Chương 2: Cacbohiđrat Chất nào sau đây thuộc loại disaccarit? A. Fruc...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Chất nào sau đây thuộc loại disaccarit?

A. Fructozơ

B. Saccarozơ

C. Tinh bột

D. Glucozơ

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

saccarozo

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP