Cho hỗn hợp gồm tristearin và một este...

Chương 2: Cacbohiđrat Cho hỗn hợp gồm tristearin và một este đơn chứ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Cho hỗn hợp gồm tristearin và một este đơn chức no, mạch hở X tác dụng với 2,0 lít dung dịch NaOH 0,3M sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A, trung hòa dung dịch A bằng 200 ml dung dịch HCl 1M vừa đủ thu được dung dịch B chứa a gam hỗn hợp ancol và b gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp ancol trên trong không khí oxi dư thu được 35,20 gam CO2 và 18,00 gam nước. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn b gam muối trong oxi dư thu được 32,90 gam chất rắn khan; 334,80 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Công thức phân tử của este X là :

A. C7H14O2

B. C6H12O2

C. C8H16O2

D. C5H10O2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP