Hỗn hợp M gồm este đơn chức X...

Chương 1: Este - Lipit Hỗn hợp M gồm este đơn chức X, hai anđehit đồn...

0
Chương 1: Este - Lipit

Hỗn hợp M gồm este đơn chức X, hai anđehit đồng đẳng kế tiếp Y và z (My < Mz). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp M cần vừa đủ 8,4 lít khí O2(đktc), thu được 7,84 lít khí CO 2(đktc) và 5,4 gam H2O. Đun 0,2 mol hỗn hợp M với dung dịch NaOH vừa đủ rồi thêm dung dịch AgNO 3 trong NH3 tới khi thu được lượng kết tủa lớn nhất là m gam. Giá trị của m là

A. 64,8 B. 75,6. C. 0.54. D. 43,2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP