Cho sơ đồ phản ứng trong dung dịch...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Cho sơ đồ phản ứng ...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Cho sơ đồ phản ứng trong dung dịch : NaAlO2 + X (dư) → Al(OH)3 + …

Chất X là:

A. NH3

B. CO2

C. KOH

D. H2SO4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

b nha cacbonic

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP