Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ ta có thể dùng :

A. Kim loại Mg dư.

B. Dung dịch KI dư.

C. KMnO4 dư trong H2SO4.

D. Dung dịch AgNO3 dư.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ki dư

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP