Peptit X mạch hở tạo từ các a-amino...

Peptit - Protein Peptit X mạch hở tạo từ các a-amino axit (chứa một n...

0
Peptit - Protein

Peptit X mạch hở tạo từ các a-amino axit (chứa một nhóm -COOH và một nhóm –NH2). Thuỷ phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH thì thu được (a + 14,2) gam muối. Mặt khác, thuỷ phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch HC1 dư thì thu được (a + 20,0) gam muối. Vậy X thuộc loại peptit nào sau đây ?

A. pentapeptit

B. tripeptit

C. hexapeptit

D. tetrapeptit

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP