Phản ứng nào sau đây chứng tỏ FeCl2...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Phản ứng nào sau đây chứn...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Phản ứng nào sau đây chứng tỏ FeCl2 có tính oxi hoá ?

A. Mg + FeCl2 → MgCl2 + Fe

B. 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3.

C. FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl.

D. FeCl2 + Pb(NO3)2 → Fe(NO3) 2 + PbCl2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a đúng

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP